Slotherin UNSEX T-shirt

by Katie Abey
$26.00

åÊ

100% cotton

Care instruction : Machine wash warm, Wash Inside out, with like colors.

åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ Do not iron on print. Medium hot iron.

åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ åÊ Before ironing turn T-shirt inside out. Do not bleach. SMILE :)

Sizing:åÊ

SIZE CHART åÊ åÊ åÊ åÊ
åÊ S M L XL
CHEST 18.5" 19.5" 20.5" 21.5"
LENGTH 25" 26" 27" 28"
SLEEVE 7" 7.5" 8" 8.5"

åÊåÊ

You recently viewed

Clear recently viewed